حقیقت زیبایی است و زیبایی حقیقت است این تمام چیزی است که ما می دانیم و تمام چیزی است که نیاز داریم بدانیم. جان کیتس Beauty truth،truth is beauty،That is all ye know on earth and all ye need to know. John Keats
زمان ثبت : 1388/10/06 در ساعت 13:23
نویسنده : خلیل خوش رو
عنوان : هیچ اتفاق بدی برای انسان خوب اتفاق نمی افتد

 

   

 

 

 

 

   

سقراط بزرگرین معلم اخلاق تاریخ جام زهر را خود خواسته سر کشید و به زندگی خویش پایان داد تا به عنوان اولین شهید راه حقیقت ثابت کند ارزش زندگی انسان به پیامی است که به دیگران می آموزد بقول گابریل گارسیا مارکز زندگی زیستنی است برای بازگفتن

غریزه بقا یا میل به زندگی بنیادیترین غریزه در تمام موجوات عالم است یعنی اولین اولویتی که کل ارگانیسم یک موجود ناخود اگاه از ان پیروی میکند و طبق نظریه تکامل داروین الگوی و مسیر تکاملی موجودات را شکل داده و میدهد همین غریزه میل به بقاست تمام زندگی برای هر انچه نشانی از وجود دارد خلاصه میشود در جنگ برای بقا

در این میان انسان تنها موجودی است که بواسطه نیروی عقل این توانایی را دارد که بر این غریزه قدرتمند که جزو طبیعت اولیه و جزو یا عین سرشت و ذات اوست غلبه کند و از زندگی و یا حتی از مرگ که بقول مارتین هایدگر اخرین انتخاب ان است به عنوان وسیله ای برای رساندن پیام زندگیش استفاده کند

ما همه زندگی میکنیم تا با زندگیمان پیامی بدهیم

بقول گاندی زندگی شما پیام شماست

آری امر به معروف هر انسانی زندگی او و پیامی است که با زندگیش به انسانیت میدهد

زندگی انسان قیامی است برای ثابت کردن این حقیقت که پاکی و پلیدی و نور و ظلمت و زیبایی و زشتی یکی نیست

و بقول شکسپیر

Fair isFair, and foul is foul

و هیچگاه بقول قران بزرگ نور و ظلمت و کور و بینا یکی نیستند

زندگی برای موجودی بنام انسان در پرتو این ارمان و این هدف معنا می یابد

هر انسانی به دنیا امده تا با زندگیش این پیام را بازگوید که زندگی کردن و زنده بودن نه یک هدف که وسیله ایست برای طی کردن مسیر حقیقت زیبایی خوبی و عشق

این ارمانی است که راز غلبه قطره پاکی بر اقیانوس پلیدی و

پیروزی خون بر شمسیر است

این شعر چقدر زیبا از زیبا از زبان یکی از بزرگترین قهرمانان زندگی میگوید که 

گفت‌ الها، ملکا، داورا

پادشها، ذوالکرما، یاورا 

در رهت‌ ای‌ شاهد یکتای‌ من 

‌شمع‌ صفت‌ سوخت‌ سراپای‌ من‌ 

عشق‌ تو شد جان‌ و تنم‌ فی‌ هواک 

‌نیست‌ بود در نظرم‌ ما سواک‌ 

جز تو جهان‌ را عدم‌ انگاشتم 

غیر تو چشم‌ از همه‌ برداشتم‌ 

کرد ز دل‌ عشق‌ تو هر نقش‌ پاک 

‌ساخت‌ غمت‌ جامه‌ تن‌ چاک‌ چاک‌ 

رفت‌ سرم‌ بر سر پیمان‌ تو 

محو تو ام‌ واله‌ و حیران‌ تو 

گر ارنی‌ گوی‌ به‌ طور آمدم 

خواستیم‌ تا به‌ حضور آمدم 

بالله اگر تشنه‌ام‌ آبم‌ تویی 

بحر من‌ و موج‌ و حبابم‌ تویی 

عشق‌ تو شد عقل‌ من‌ و هوش‌ من 

‌گشته‌ همه‌ خلق‌ فراموش‌ من‌ 

مهر تو ای‌ شاهد زیبای‌ جان 

‌آمده‌ در پیکر من‌ جای‌ جان‌

اری زندگی طی کردن مسیر عشق و خوبی و زیبایی آزاد و رها از هرگونه تعلقی حتی خود زنده بودن است چون نفس طی کردن این مسیر عین زندگی و نبودن در این راه عین مرگ و نیستی است

بقول مولانا

موجم اگر میروم

گرنروم نیستم

و قدر و قیمت انسان به طی کردن این راه است

راهی که تمام خوبیهای و خوبهای عالم در ان است

راهی که عین ارامش و امنیت است

همان راهی که بقول حضرت مسیح عین زندگی است

و بقول قران بزرگ راه کسانی که خداوند به انها بزرگترین گوهر عالم یعنی خود زندگی را داده 

همان چرخ زندگی چینیان,تائو.

دنیا,زندگی و حتی مرگ که اخرین انتخاب ان است همگی نه هدفی باالذات که وسیله ای هستند برای طی کردن این راه

ممکن است برای کسانی که زندگی را نه یک راه و وسیله که یک هدف و مقصد میدانند

نوشیدن جام شوکران توسط سقراط

یا به صلیب کشیده شدن مسیح

یا بریده شدن سر حسین در قربانگاه عشق یک تراژدی و یک شکست بزرگ باشد

اما برای کسی که حقیقت زندگی را میداند و هدفی بالاتر از زندگی دارد و دنیا و زندگی را وسیله ای برای رسیدن به ان هدف و بیان پیامش که حقیقت زندگی و راه و روش زندگی حقیقی و جاودانه است می داند و از تمام انچه به عنوان وسیله دارد تا پیام بزرگ زندگیش را بگوید به بهترین وجه استفاده میکند

تمام این اتفاقات جز موفقیت و زیبایی چیز دیگری نیست

داستایفسکی نویسنده بزرگ روسی چقدر زیبا در مورد حضرت مسیح میگوید که

مسیح موفق شد چون او را به صلیب کشیدند

ما به این دنیا امده ایم تا شکوه و عظمت خود را نظاره کنیم یا خداوند و همه هستی شکوه و عظمتشان را در ایینه ای بنام انسان نظاره کنند

این هدف نهایی زندگی است بقول معروف ما امده ایم که با زندگی کردن قدر و قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم این مفهوم همان گفته معروف حضرت حسین است که مرگ باعزت بهتر از زندگی ننگ است یا بقول امیلیانو زاپاتا رهبر معروف قیام مکزیک بهتر است آدم روی پاهایش بمیرد تا اینکه روی زانوهایش زندگی کند

این بزرگترین پیام تمام شهیدان حقیقت است از سقراط تا حضرت مسیح و حضرت حسین و ... که برخلاف انچه میگویند هیچ اتفاق بدی برای انسان خوب پیش نمی آید.

 

ارسال به خوشمزه  ارسال به فیس بوک  ارسال به گوگل  ارسال لینک به یاهو مسنجر دوستان   چاپ