حقیقت زیبایی است و زیبایی حقیقت است این تمام چیزی است که ما می دانیم و تمام چیزی است که نیاز داریم بدانیم. جان کیتس Beauty truth،truth is beauty،That is all ye know on earth and all ye need to know. John Keats
زمان ثبت : 1388/09/24 در ساعت 10:40
نویسنده : خلیل خوش رو
عنوان : قهرمان شکست ناپذیر تاریخ

   

 

  

میگویند چشمها ایینه روحند مناسبترین تصویری که برای این پست به نظرم رسید 

که شکوه و شکست ناپذیری حقیقت را به بهترین وجه نشان دهد  

نگاه انسانهایی است که با ان زندگی میکرده اند و میکنند. 

 

 

 

ارسال به خوشمزه  ارسال به فیس بوک  ارسال به گوگل  ارسال لینک به یاهو مسنجر دوستان   چاپ  


زمان ثبت : 1388/09/09 در ساعت 10:10
نویسنده : خلیل خوش رو
عنوان : بزرگترین حقیقت زندگی

   

 

 

 

 

  

 

محوراصلی تمامی کتب آسمانی از بهاگوادگیتا تا تائودچینگ و از بایبل تا قرآن و...
و خلاصه دستاورد تمام متفکران و فیلسوفان تاریخ و سخن اصلی تمام شاعران آسمانی و بزرگترین آثار ادبی جهان این حقیقت است که تنها یک حقیقت در عالم وجود دارد و تمام موجودات دیگر جلوه های متفاوت این حقیقت واحداند
شکسپیر چقدر زیبا این مفهوم رو توضیح میده
تو از کدامین گوهری
که هزاران هزار سایه های شگفت،
خود را در تو می آویزند؟
و این چگونه تواند بود
که هر سایه ای را صورتی
و هر صورتی را طرزی و طرازی دیگر می بینم،
و تو تنها یک چیز،
و تو تنها یک ذات،
و هر سایه ای را از تو نقشی دیگر؟
اگر جمال آدونیس را وصف کرده اند،
مجملی از جمال تو گفته اند؛
و اگر چهره ی هلن را که مجموعه ی زیبایی است
به تمام و کمال ستوده اند،
شبحی ناتمام از جمال تو تصویر کرده اند؛
و اگر از بهار و تابستان سخن گویند،
این یک سایه ی حسنِ تو
و آن یک سفره ی احسان توست.
ما تو را در تمامی صورت های قدسی می شناسیم
و در هرچه بدیع و زیباست، نشانی از تو باز می یابیم.
اما در حسن خلق و وفای عهد
نه تو به کس مانی و نه هیچ کس به تو ماند. 
این بزرگترین حقیقت عالم است از زبان پیامبر اکرم است که کان الله و لم یکن مع شیی خدا بود و جز او چیز دیگری نبود (و اکنون نیز همچنان است)
بزرگترین عامل موفقیت انسان در زندگی و کارکرد اصلی عقل  پاسخ مناسب و متناسب به تمام موقعیهای پیش آمده در زندگی  بر مبنای شناخت حقیقت عالم 
و معنای اصلی تفکر شناخت تناسبات عالم و اینتیگریشن کائنات تحت قانونهای کلی و در نهایت قانونی واحد است 
به زبان ساده دیدن حقیقت کلی در هر یک از موجودات 

به قول ویلیام بلیک
کمال آدمی را چنین وصف کرده اند
جهانی را در سنگریزه ای دیدن
و بهشتی را در یک گل وحشی مشاهده کردن
و بی نهایت را در کف دست نگه داشتن
و ابدیت را در لحظه ای در یافتن
یا بقول شیخ محمود شبستری 
تفکر رفتن از باطل سوی حق
به جزو اندر بدیدن کل مطلق
چنین تفکری است که جوهر واقعی عبادت است 
و عبادت واقعی زندگی بر مبنای چنین تفکری است
انسانی که تمام عالم را حقیقتی واحد میبیند میتواند مناسبترین پاسخ ممکن را به موقعیتهای پیش امده در زندگی بدهد 
و به گفته قران بزرگ تمام اعمال گفتار و افکارش عبادت و نمازی دائمی(فی صلاتهم دائمون) در نیایشگاه زندگی محسوب می شود
او بزرگترین قدرت عالم را حق و حقیقت می داند(الله اکبر)
شکسپیر چقدر زیبا معنی الله اکبر را بیان کرده که
آن کس که حق با اوست
   عریان و بی حفاظ چنان است
   که گویی جوشنی از پولاد بر تن دارد
   و آن کس که حق با او نیست 
  و جور و ستم دلش را تباه کرده است
   هرچند که خود را به هزار جوشن مجهز
   کند همچنان زخم پذیر و برهنه است.
معنای واقعی الله اکبر این است که خداوند نهایت تمام خوبیها و زیبائیهای عالم است 

رخش خطی کشید اندر نکویی 

که از ما نیست بیرون خوبرویی 
یا مادر ترزا چقدر زیبا معنی لااله الاالله را بیان می کند
مگذار چیزی تو را آشفته کند
یا چیزی تو را به هراس افکند
همه چیز در گذر است
و تنها خداست که می ماند
شکیبایی و پایداری کمندی است
که هر شکاری را به دام می کشد
آن کس که خدای را دارد
دیگر به هیچ چیز نیاز نخواهد داشت
و خدا به تنهایی او را کافی است
یا معنی سبحان الله که بقول حافظ
نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش
که من این مساله بی چون و چرا میبینم
در یک کلام بزرگترین حقیقت دنیا همانست که هزاران بار از زبان پدر مادر پدر بزرگ و مادر بزرگهایمان شنیده ایم
آغاز میانه و پایان داستان زندگی و بزرگترین حقیقت آن این جمله است یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود. 

 

 

 

ارسال به خوشمزه  ارسال به فیس بوک  ارسال به گوگل  ارسال لینک به یاهو مسنجر دوستان   چاپ